www.skolahipnoze.com Gerald Kein

 

Na slici levo: Primanje instruktorskog sertifikata 2008 godine u DeLandu na Floridi (SAD).

Sa leve: Robert Brenner, desna ruka Jerry Keina, Božidar Grilc i Gerald Kein.

 

Izvan toga organiziramo i seminare sa stranim gostima. Bili su kod nas Larry  Elman sa suprugom Cheryl Elman. Održali su dvodnevni kurs o Dave Elmanu i njegovom pristupu ka hipnoterapiji. Dave Elman je praktički postavio temelje za modernu hipnoterapiju. Roy Hunter, američki hipnoterapeut i autor mnogih knjiga o hipnoterapiji je bio sa nama 2014 godine i održao jako dobar tečaj hipnoterapije, poznat pod imenom Parts Therapy.

 

 

  • U ovoj školi se na jednostavan i praktičan način stiče sveobuhvatno znanje o tehnikama i načinu izvodjenja hipnoze ;

 

  • Veliki deo vremena predviđen je za praktični rad;

 

  • Koncept i cilj ovog školovanja je da se polaznik potpuno osposobi za rad sa klijentima, te stečeno znanje daje mogućnost da se uložena sredstva u školarinu brzo povrate kroz rad;

 

  • Polaznici dobijaju na početku školovanja odgovarajuću skriptu na svom jeziku;

 

  • Po završetku školovanja g. din Božidar Grilc je na raspolaganju polaznicima za besplatne konsultacije .

 


Škola hipnoze i hipnoterapije Zagreb

U Hrvatskoj, pošto je Zagreb gospodinu Božidaru dosta blizak po lokaciji, tu održavamo školovanje u tri intenzivna vikenda.

Omni Hypnosis Training Center of Slovenia
GSM 040 140 282

Copyright by © Božidar Grilc 2003 - 2020. All rights reserved.